(Andere) wettelijke rechten

Als de langstlevende echtgenoot niet verzorgd achterblijft bv. doordat hij/zij door de overleden echtgenoot onterfd was, dan wordt de langstlevende echtgenoot beschermd door:

– tijdelijk woonrecht (tot 6 maanden na overlijden);

vruchtgebruik op woning en inboedel;

– uitgebreider verzorgingsvruchtgebruik op andere goederen (art. 4: 29 en 30 BW). Kinderen die onvoldoende verzorgd achterblijven worden beschermd door de ‘sommen ineens’ waarop zij aanspraak kunnen maken voor de kosten van hun verzorging en opvoeding of levensonderhoud en studie. Een volwassen (klein-) kind kan na het overlijden van de (groot-)ouder aanspraak maken op ‘salaris’ achteraf, voor werk dat hij tijdens het leven van de overledene verrichte in diens huis of bedrijf, zonder dat het (klein-)kind daar destijds een passende beloning voor kreeg (art. 4: 35/36 BW).
Een (stief-)kind dat het bedrijf van de overledene voortzet, kan verzoeken tegen een redelijke prijs goederen uit de onderneming te mogen overnemen, om de onderneming te kunnen voortzetten. De erflater kan niet bij testament afwijken van deze ‘andere wettelijke rechten’.