Vereffening

Iedere nalatenschap moet worden afgewikkeld: de schulden van de nalatenschap moeten worden betaald en eventuele openstaande vorderingen moeten worden geïnd. Dat heet vereffening. Dat kan worden gedaan door de (gevolmachtigde van) de erfgenamen of de executeur.
Bij beneficiaire aanvaarding of als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd, moet de nalatenschap formeel volgens de regels van de wet worden vereffend. Dat is dan vooral om de belangen van schuldeisers te waarborgen.