Vervreemdingsbevoegdheid

Als iemand iets in vruchtgebruik heeft en bevoegd is dit te vervreemden. Bv. bij vruchtgebruik van een woning betekent vervreemdingsbevoegdheid dat de vruchtgebruiker de woning mag verkopen.