Wilsrechten

Als een kind door het overlijden van een ouder een geldvordering krijgt op de andere ouder of stiefouder die pas na overlijden van deze opeisbaar is, dan kan dat kind bij een nieuw huwelijk van zijn ouder of bij overlijden van zijn ouder of stiefouder verzoeken om goederen uit de nalatenschap van zijn (eerst of laatst overleden) ouder te krijgen, met een waarde van ten hoogste die geldvordering. Soms krijgt het kind de goederen niet echt in handen, omdat de (stief-)ouder het vruchtgebruik over de goederen mag behouden (art. 4: 19 t/m 22 BW).