Nemen vrouwen vaker initiatief tot scheiding?

Nemen vrouwen vaker initiatief om te scheiden dan mannen?

Vorig jaar wees onderzoek van de AARP, een Amerikaanse vereniging voor 50-plussers, uit dat vrouwen vaker de stap om te scheiden nemen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het onderzoek alleen onder respondenten in de leeftijd van 40 tot 79 jaar is afgenomen buy generic clomid. Michael Rosenfeld, socioloog aan de Stanford University, gaat nu een stapje verder. Hij onderzocht naast gehuwde koppels ook samenwonende koppels en kwam tot de ontdekking dat het initiatief tot scheiden bij samenwonende koppels voor 50% door vrouwen wordt genomen en voor 50% door mannen.


Source: vFas