Aanwas

Als iemand overlijdt die een testament had, maar een daarin genoemde erfgenaam was al eerder overleden, dan wast zijn erfdeel aan bij dat van de andere erfgenamen, dus zijn erfdeel wordt dan verdeeld onder de andere erfgenamen. Maar als de erflater in zijn testament de regels van plaatsvervulling van toepassing verklaarde, dan gaat het erfdeel van de al eerder overleden erfgenaam naar zijn kinderen in plaats van naar de andere erfgenamen.