erfgenaam

De persoon die een (breuk-)deel of een hele nalatenschap erft op grond van een testament (of, als er geen testament is) op grond van de wet (art. 4:10 BW).