Legitimaire massa

De waarde van de goederen van de nalatenschap plus giften en min bepaalde schulden (art. 4:65 BW). De geldswaarde van de legitieme portie wordt berekend uit de legitimaire massa.

Legitimaire aanspraak

Waar de legitimaris werkelijk aanspraak op kan maken, te weten zijn legitieme portie minus de giften die hij tijdens leven van de erflater ontving.

Legitieme portie

Een geldbedrag uit een erfenis waarop een kind van de overledene aanspraak kan maken, ook al is het kind onterfd.

Legataris

Iemand aan wie een legaat is toegekend.

Legaat tegen inbreng

De legataris verkrijgt als het ware het recht om een bepaald goed uit de nalatenschap te kopen. Hij krijgt dit goed als een legaat, mits hij de waarde van dat goed ‘inbrengt’, dus betaalt aan denalatenschap.

Legaat

Een uiterste wilsbeschikking waarbij iemand aan één of meer personen een vorderingsrecht toekent, bv. specifieke spullen (de antieke kast etc.) een geldbedrag of bepaalde diensten (art. 4: 117 BW.).

Lastplichtige

Degene die is aangewezen bij testament om een last uit te voeren.

Last bevoordeelde

Degene die profiteert van een last. Bv. als aan Jan de last wordt opgelegd om aan Sandra € 2.000,- uit te keren, dan is Sandra de lastbevoordeelde. In tegenstelling tot bij een legaat, heeft de lastbevoordeelde geen vorderingsrecht. Hij kan de last dus niet opeisen.

Langst levende testamenten

Testamenten die als bedoeling hebben de langst levende echtgenoot ongestoord en verzorgd verder te laten leven, na het overlijden van de andere echtgenoot. Zonder dat de langstlevende tijdens de rest van zijn/haar leven al iets aan de kinderen hoeft uit te keren.

Keuze-legaat (tegen inbreng)

Vaak te zien in testamenten ten gunste van de langstlevende echtgenoot. Bv.: “Ik legateer aan mijn echtgenote alle goederen uit mijn nalatenschap die zij kiest, tegen inbreng van de waarde daarvan in mijn nalatenschap.” Vaak hoeft de betaling van die waarde pas plaats te vinden als de langstlevende echtgenoot zelf overlijdt.