Aanwas

Als iemand overlijdt die een testament had, maar een daarin genoemde erfgenaam was al eerder overleden, dan wast zijn erfdeel aan bij dat van de andere erfgenamen, dus zijn erfdeel wordt dan verdeeld onder de andere erfgenamen. Maar als de erflater in zijn testament de regels van plaatsvervulling van toepassing verklaarde, dan gaat het erfdeel van de al eerder overleden erfgenaam naar zijn kinderen in plaats van naar de andere erfgenamen.

Aanvaarden (zuiver)

Een erfgenaam die een nalatenschap zuiver aanvaardt, volgt de erflater op in al zijn rechten en plichten. Hij wordt dan ook verplicht schulden van de erflater van zijn eigen geld te betalen. Let op: Door zich goederen uit de nalatenschap toe te eigenen aanvaardt een erfgenaam automatisch zuiver. Bv. als u uit het huis van uw overleden moeder alvast die ene armband meeneemt die zij u tijdens leven al beloofd had, dan kunt u daardoor zuiver aanvaard hebben.

nalatenschap

Het geheel van bezittingen en schulden dat een overleden persoon achterlaat (ook genoemd: ‘erfenis).

erfgenaam

De persoon die een (breuk-)deel of een hele nalatenschap erft op grond van een testament (of, als er geen testament is) op grond van de wet (art. 4:10 BW).