Quasi-Legaat

Om te zorgen dat de regels van erfrecht niet kunnen worden omzeild, worden regelingen die lijken op een legaat maar dat formeel niet zijn door de wet gelijkgesteld met legaten, zodat daarop toch de erfrechtelijke regels over legaten van toepassing zijn. Voorbeelden van quasi-legaten zijn schenkingen die formeel tijdens het leven van iemand zijn gedaan, maar die pas na zijn overlijden werkelijk worden uitgevoerd (art. 4: 126
BW).