Saisine

Opvolging van de overledene door erfgena(a)m(en) in al zijn voor overgang vatbare rechten en inzijn bezit en houderschap en van rechtswege opvolging als schuldenaar van de schulden van de overledene. Bij wettelijke verdeling (art. 4: 13 BW) heeft de langstlevende echtgenoot de saisine. In andere gevallen hebben de erfgenamen samen de saisine.