Schenking des doods

Een schenking die nog niet is uitgevoerd bij het overlijden van de schenker, vervalt normaal gesproken. Een schenking des doods is een schenking die juist is bedoeld om pas na het overlijden van de schenker te worden uitgevoerd. Om te zorgen dat deze schenking niet vervalt bij het overlijden, moet de schenker de schenking persoonlijk doen en moet daarvan een notariële schenkingsakte worden opgemaakt. Voor
kleding, bepaalde sieraden/inboedelstukken/boeken is het voldoende als de schenker de schenking persoonlijk met de hand op papier schrijft, ondertekent en van een datum voorziet.