Schenking

Een overeenkomst om niet (dus zonder tegenprestatie) die als doel heeft dat degene die de schenking krijgt verrijkt wordt, waardoor de schenker zelf armer wordt. In sommige gevallen kan een schenking worden herroepen.