Sublegaat

In beginsel komt een legaat ten laste van alle erfgenamen. Delegataris heeft een vorderingsrecht op alle erfgenamen voor afgifte van het legaat. De erflater kan echter ook bepalen dat het legaatten laste van een specifiek persoon komt. Als die persoon zelf ook legataris is, is sprake van een sublegaat. Vb. Piet kreeg een legaatvan € 10.000,-. Jan krijgt een legaat van € 2.000,- waarvan de erflater had bepaald dat dit ten laste van Piet komt. Jan kan dus bij Piet aankloppen voor de uitbetaling van zijn sublegaat van € 2.000,-.