Superturbotestament

Een testament van een echtgenoot, waarbij gezorgd wordt dat bij het tweede overlijden (namelijk het overlijden van de langstlevende echtgenoot) het vermogen € 0,00 is, zodat er door de erfgenamen van de langstlevende echtgenoot geen erfbelasting verschuldigd is.