Verklaring van erfrecht

Door een notaris op te stellen notariële akte, waarin bepaalde feiten m.b.t. de nalatenschap worden vermeld. Welke feiten, dat verschilt per geval of per fase waarin de boedelafwikkeling zich bevindt. Vb. van feiten die in de verklaring van erfrecht vermeld kunnen worden:

– wie de erfgenamen zijn (voor welke delen)en of zij;

– de nalatenschap hebben aanvaard;

– of er een executeur, bewindvoerder of vereffenaar is en zo ja wat diens bevoegdheden zijn.

– of er sprake is van een wettelijke verdeling;

– of aan de langstlevende echtgenoot een

vruchtgebruik van de woning, inboedel of  andere goederen toekomt. Het doel van de verklaring van erfrecht is aan derden (zoals de bank) kenbaar te maken wie bevoegd is de nalatenschap te beheren en daarover te beschikken.