Versterferfrecht

Als iemand geen testament heeft gemaakt, dan wijst de wet de erfgenamen aan en bepaalt welke regels er rondom de erfenisgelden. Dat heet versterf erfrecht.