Volmacht

Als door de erflater bij testament geen executeur is benoemd, dan geven de erfgenamen vaak een volmacht aan één van hen om de nalatenschap namens hen te beheren (bv. om rekeningen te betalen of belastingaangifte te doen).