Vruchtgebruik legaat

Als iemand niet de hele eigendom maar alleen het vruchtgebruik van een bepaald goed of van de hele nalatenschap als legaat aan iemand toekent, vaak aan de echtgenoot. Bv. “Ik legateer aan mijn echtgenote het vruchtgebruik van mijn gehele nalatenschap.”