Vaders meer betrokken bij kinderen na echtscheiding

<img src="http://www.familie-erfrechtadvocaat.nl/wp-content/uploads/2015/10/vader-zoon-huiswerk look here.jpg” width=”214″ height=”143″ alt=”Gescheiden vaders meer betrokken bij de opvoeding van de kinderen” title=”Gescheiden vaders meer betrokken bij de opvoeding van de kinderen” />Brits onderzoek van de Nuffield Foundation heeft aangetoond dat vaders na een echtscheiding steeds vaker betrokken zijn bij hun kinderen. Hierbij moet opgemerkt worden dat het onderzoek is uitgevoerd onder koppels die scheidden voordat de kinderen een leeftijd van elf jaar bereikten. Alle kinderen uit het onderzoek woonden na de scheiding bij de moeder. Opvallend was dat vaders vaker contact met zoons hebben dan met dochters. Ook bleek dat 90% van de vaders meer contact met hun kinderen onderhield wanneer de scheiding plaatsvond nadat de kinderen een leeftijd van drie jaar hadden bereikt. Vond de scheiding plaats voordat het kind drie jaar werd, dan bleek 80% van de vaders het contact te onderhouden. Tegen de tijd dat de kinderen elf jaar waren, bleek dat 25% van de kinderen hun vader nog meerdere keren per week zag. 30% van de elfjarigen had het contact met de vader volledig verbroken.
Source: vFas