Peildatum: hoe werkt dat eigenlijk?

Peildatum – Korte uitleg

Als u gaat scheiden zult u doorgaans alle inboedel, spaargeld, auto’s, koophuis etc. moeten verdelen: ieder krijgt de helft. Daarmee wordt bedoeld dat ieder recht heeft op de helft van de waarde van die bezittingen. Maar welke bezittingen moeten verdeeld? En welke waarde dan?

Twee voorbeelden:

1. U hebt besloten te gaan scheiden. Op 1 januari gaat u apart wonen. Op 1 juli wordt de echtscheiding uitgesproken door de rechter. Op 1 maart koopt u een gloednieuwe auto. Moet u de auto nu verdelen met uw ex, of is en blijft de auto alleen van u?

2. U kocht de auto op 1 maart voor € 15.000,-. Maar tegen de tijd dat de scheiding wordt uitgesproken (1 juli) is er enige tijd verstreken en is de auto misschien nog maar€ 13.000,- waard. Welke waarde moet dan verdeeld worden?

Om op die vragen een antwoord te kunnen geven zijn er peildata. Dat zijn data die u samen afspreekt (of die volgens de wet gelden) om te bepalen welke bezittingen moeten worden verdeeld en tegen welke waarde.

De peildatum voor de omvang is om te bepalen welke bezittingen er moeten worden verdeeld: alles dat er was op de peildatum moet worden verdeeld. Alles dat u kreeg na de peildatum hoeft u niet te verdelen met uw echtgenoot. Dat blijft van u.

Even terug naar het voorbeeld van de auto: geldt als peildatum de datum waarop u apart ging wonen (1 januari) dan is en blijft de auto van u. Die kocht u immers na die datum. U hoeft de auto niet te verdelen met uw echtgenoot.
Geldt als peildatum de datum waarop de echtscheiding is uitgesproken (1 juli), dan moet de auto verdeeld worden met uw echtgenoot, omdat u deze kocht vóór de peildatum.

De peildatum voor de waardering is om vast te stellen tegen welke waarde de bezittingen moeten worden verdeeld. De waarde die de spullen hadden op de peildatum, is de te verdelen waarde.

Weer terug naar het voorbeeld van de auto. Stel dat 1 juli de peildatum is voor de omvang (alle bezittingen die er toen waren moeten verdeeld worden). De auto is gekocht op 1 maart, vóór de peildatum en moet dus verdeeld worden.

Geldt als peildatum voor de waardering 1 maart, dan is de te verdelen waarde van de auto € 15.000,-. Als u de auto behoudt, moet u aan uw ex de helft, dus € 7.500,- van de waardebetalen. Geldt als peildatum voor de waardering1 juli, dan is de te verdelen waarde € 13.000,-. Als u de auto behoudt, moet u aan uw ex de helft, dus € 6.500,- betalen.