Gezag

Ik kan u bijstaan in een procedure bij de rechter om gezag te krijgen over uw kind of om de andere ouder het gezag te laten ontnemen.