Omgang

U hebt recht op omgang met uw kinderen en in sommige gevallen ook met uw kleinkinderen. Als het niet lukt met uw ex in onderling overleg goede afspraken over omgang te maken, dan kan ik u daar als familierechtspecialist bij helpen.

Ook ik probeer nog eens in overleg met uw ex (en/of zijn/haar advocaat) tot omgangsafspraken te komen. Lukt ook dat niet dan sta ik u graag bij in een procedure bij de rechtbank. Alleen in uitzonderingsgevallen wijst de rechter een verzoek om omgang af.

Als het u als ouders niet lukt samen goede omgangsafspraken te maken, maar u zou dit wel graag willen en wilt beiden een gang naar de rechter vermijden, dan is mediation iets voor u. U gaat op mijn kantoor met elkaar in gesprek en ik als familiemediator leidt het gesprek in goede banen. Zo is de kans groot dat het gesprek wel goed verloopt en u toch overeenstemming bereikt.

Meer over omgang en mediation kunt u lezen in onderstaande brochures.