Mediation

Hebt u een conflict in de familiesfeer? Bijvoorbeeld scheiding, omgang, alimentatie, erfenis/nalatenschap? Als het niet lukt het probleem in onderling overleg op te lossen, wordt meestal de gang naar de rechter gemaakt. Nadelen van een gerechtelijke procedure zijn bv. het risico van verlies van de procedure, de kosten, de lange periode van stress.

Een andere manier om tot oplossing van het conflict te komen is mediation. Daarbij gaat u weer samen om de tafel, maar nu leid ik als familiemediator het gesprek in goede banen. Uw kosten van een afgeronde mediation zijn meestal lager dan die van een procedure bij de rechtbank en een groot voordeel is dat beide partijen achter het behaalde resultaat staan.

In het begin van een mediation staan de standpunten van iedere partij vaak lijnrecht tegenover elkaar. Als mediator zoek ik met u naar de belangen achter uw standpunten en blijken de belangen van de partijen elkaar vaak wel een klein stukje te overlappen. Vanuit dat kleine stukje gezamenlijk belang gaan wij proberen tot een oplossing te komen. Daarbij zorg ik dat u beiden echt hoort wat de ander werkelijk bedoelt en dat er wederzijds begrip voor elkaar komt.

Een mediation bestaat uit een aantal gesprekken (gemiddeld 4 tot 8) van ongeveer anderhalf uur. Na iedere bespreking ontvangt u een verslag van wat er besproken is en welk deelonderwerp voor de volgende keer op de agenda staat. Als in de mediation het conflict wordt opgelost, worden de gemaakte afspraken opgenomen in een overeenkomst tussen de partijen.

Lukt het niet om in mediation het conflict op te lossen, dan kunt u alsnog naar de rechter. Wat in de mediation is besproken mag niet in een gerechtelijke procedure tegen u worden gebruikt. U kunt daarom in een mediation veilig en eerlijk alles tegen elkaar zeggen, wat de kans op het bereiken van overeenstemming vergroot.

Wilt u uw conflict met mediation proberen op te lossen? Neemt u dan contact met mij op voor een gratis eerste kennismakingsgesprek (samen met de andere partij).

mediation