Tarief

U kunt altijd een afspraak maken voor een gratis eerste gesprek van een half uur. Daarna geldt mijn basis uurtarief van € 250,- inclusief btw (€ 206,61 excl. btw).

Bij veel advocatenkantoren komen bovenop het uurtarief nog 5-10% kantoorkosten. Ik reken geen kantoorkosten.

Doordat ik als familie- en erfrecht specialist veel parate kennis en ervaring heb en daardoor efficiënt kan werken, zijn vaak minder uren nodig dan bij een advocaat die van veel rechtsterreinen een beetje kennis heeft. Ik bekijk samen met u of de te verwachten resultaten de kosten waard zijn.

Door een goede voorbereiding en medewerking in uw zaak, kunt u er zelf ook aan meewerken dat de kosten voor u zo beperkt mogelijk blijven.

Omdat bijvoorbeeld de ene echtscheiding of de ene erfrechtzaak de andere niet is, is het ook voor hetzelfde soort zaken niet mogelijk van te voren aan te geven wat de zaak in totaal zal gaan kosten.

U kunt er echter vanuit gaan dat een gerechtelijke procedure als een echtscheiding minimaal € 2.850,- (inclusief btw en inclusief € 314,- griffierecht) kost bij een echtpaar zonder kinderen, dat het makkelijk eens kan worden. Afhankelijk van allerlei factoren kan dit bedrag hoger of veel hoger uitvallen. Bijvoorbeeld als de zaak gecompliceerd is of deze door de standpunten van de partijen uitdraait op een vechtscheiding. Er kunnen dan meer uren werk van de advocaat nodig zijn voor bv. het voorbereiden en bijwonen van meerdere rechtszittingen, (ingewikkelde) alimentatieberekeningen, doornemen van grote hoeveelheden stukken van u en/of de wederpartij, veel correspondentie/gesprekken om tot overeenstemming te komen met de andere partij etc.

Het kantoor kan geen gelden in ontvangst nemen die bestemd zijn om aan derden door te betalen, nu het kantoor niet beschikt over een afzonderlijke bankrekening voor derdengelden.