Supergoedkope internet scheiding?

“Scheiden kan toch ook heel goedkoop via internet? Dat lijkt me wel wat.”

Een erg goedkope aanbieder van scheidingen kan alleen zo goedkoop werken, omdat het proces helemaal gestandaardiseerd is: U moet veel zelf doen en zelf beslissen op basis van beperkte standaardinformatie. Er is geen of onvoldoende sprake van individuele advisering.

Heel goedkope scheiding? Doe het alleen als u aan al deze criteria voldoet:

• U bent getrouwd in gemeenschap van goederen en;
• U hebt geen kinderen onder 21 jaar en;
• U woont in een huurhuis en;
• U hebt geen schulden en;
• U werkt beiden in loondienst en verdient ongeveer evenveel en;
• U hebt zelf veel verstand van pensioenen en de consequenties van uw keuze m.b.t. pensioenverdeling bij scheidingen;
• U kunt het samen goed eens worden.

Denkt u hier eens over na: “U weet niet wat u niet weet”. Daarom is het presenteren van “Scheiding” als iets eenvoudigs dat u best zelf kunt met een klein beetje hulp zo gevaarlijk. Scheiding is iets dat onderworpen is aan een woud van wettelijke regels en beleidsregels ontstaan door uitspraken van rechters. Dat laat zich niet samenvatten in enkele pagina’s informatie op een website. Wetboeken vol regels over verdeling van bezittingen en schulden, regels over pensioenverdeling, regels over alimentatie, regels over echtscheidingsconvenanten en wanneer je daaraan gebonden bent.

Doet u middels een goedkope aanbieder een ‘doe het zelf’ scheiding met wat hulp, dan loopt u daardoor grote risico’s. Het risico van veel te veel of te weinig alimentatie. Het risico van afspraken waarvan u de consequenties niet overziet of afspraken ingegeven door schuldgevoel, waardoor u financieel erg benadeeld wordt, maar waar u wel voorgoed aan vast zit. Etc., etc. De voorbeelden van spijtoptanten die zich na een goedkope scheiding bij de specialist melden zijn legio. Dan valt er soms nog iets te repareren, maar soms ook niet. Uw scheiding was goedkoop; Uw financiële schade achteraf soms heel groot.

Is één of meer van onderstaande situaties op u van toepassing, dan is het verstandig een gespecialiseerde familierechtadvocaat in te schakelen (die eventueel ook mediator is). Zij/hij biedt u het individuele advies en juridische maatwerk dat u nodig hebt om uw scheiding direct goed te regelen. De kosten van de scheiding zijn dan weliswaar hoger, maar u beschermt zich tegen risico’s van financiële schade en kostbare, stressvolle langdurige juridische procedures achteraf.

Kies voor maatwerk van een gespecialiseerd familierecht advocaat als één of meer van deze situaties op u van toepassing is:

• U bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden;
• U hebt kinderen onder 21 jaar;
• U woont in een koophuis en/of bezit overig onroerend goed;
• U hebt schulden;
• De ene echtgenoot heeft een hoger inkomen dan de andere (evt. partneralimentatie);
• Een echtgenoot heeft inkomen buiten loondienst (ZZP-er, eigen eenmanszaak, BV of VOF);
• Een echtgenoot bouwt pensioen op in eigen beheer;
• U hebt niet zoveel inzicht in consequenties van uw keuze m.b.t. pensioenverdeling bij scheiding;
• Er dreigt/is verlies van inkomen (bv. door werkloosheid);
• Rond de scheidingsperiode wordt een ontslagvergoeding ontvangen;
• Een echtgenoot kampt met medische problemen (psychisch en/of lichamelijk);
• U gaat niet op een vriendschappelijke manier uit elkaar;
• Er is sprake van mishandeling (geestelijk/ emotioneel/lichamelijk);
• Een echtgenoot heeft voor of tijdens het huwelijk geld/goederen ontvangen vanuit een erfenis of schenking onder uitsluitingsclausule (dat betekent dat deze niet in de gemeenschap van goederen vallen);
• Voor of tijdens het huwelijk overleed iemand (meestal een ouder) waardoor een echtgenoot iets erft, dat hij/zij tijdens het huwelijk nog niet kan opeisen;
• Uw echtgenoot weet veel meer van de privé administratie en financiën dan u;
• Uw echtgenoot is overheersend en u kunt niet goed tegen hem/haar op;
• Uw echtgenoot zet u onder druk om de scheiding snel af te handelen;
• U voelt zich schuldig over de scheiding waardoor u het risico loopt afspraken te maken over verdeling of alimentatie, waar u later spijt van krijgt.

Voorbeelden waarin goedkoop uiteindelijk duurkoop werd:

Voorbeeld 1
Minder Easy Echtscheiding dan gedacht: Een man en vrouw hebben hun scheiding goedkoop geregeld via een mediator en advocaat van ‘Easy Echtscheiding’. In het convenant is afgesproken dat er geen partneralimentatie zal worden betaald. Door de mediator is vrijwel geen informatie gegeven aan de partijen over hun rechten en plichten m.b.t. alimentatie. De advocaat hebben zij zelfs nooit ontmoet. Later komt de vrouw erachter dat zij wel degelijk recht had op alimentatie. Zij voert alsnog een procedure bij de rechtbank en daarna nog bij het gerechtshof en krijgt gelijk: volgens het hof zijn de mediator en advocaat tekort geschoten, waardoor de vrouw zonder kennis van zaken afstand heeft gedaan van haar recht op alimentatie. De man wordt alsnog veroordeeld tot het betalen van
€ 1.278,- partneralimentatie per maand.
Twee dure gerechtelijke procedures, die voorkomen hadden kunnen worden door de scheiding meteen goed te laten regelen, door een gespecialiseerde familierecht advocaat-mediator.

Voorbeeld 2
Bij de scheiding van een man en vrouw moest de man i.v.m. de verdeling nog een bedrag van € 34.000,- aan de vrouw betalen. Dit leek binnen afzienbare tijd te gaan gebeuren. Het echtscheidingsconvenant was echter zo geformuleerd dat de vrouw deze betaling eindeloos mocht uitstellen. De vrouw maakte gebruik van deze ‘maas’ in het convenant, waardoor de man 12 jaar na de scheiding nog altijd geen cent heeft ontvangen.
Hoe kon dit gebeuren? Een goedkope scheidingsaanbieder, die de man niet heeft uitgelegd waar hij eigenlijk precies voor tekende en wat daarvan de gevolgen konden zijn.