In 2014 ruim 247 kinderontvoeringen

Het vakantieseizoen is weer in volle gang. Gescheiden ouders die met hun kind(-eren) op vakantie willen, doen er verstandig aan om tijdig maatregelen te treffen. Zo is het verstandig een door de thuisblijvende, gezaghebbende ouder ondertekend toestemmingsformulier mee te nemen. Hiermee geeft de ouder toestemming aan zijn of haar ex-partner om met het kind op reis te gaan.

Kinderen met een andere achternaam of kinderen die in het bezit zijn van een enkel vliegticket in plaats van een retourticket, kunnen aanleiding zijn voor de Koninklijke Marechaussee om ouders uit de rij te halen. Wanneer de vader of moeder vervolgens niet kan aantonen dat het kind met toestemming van beide ouders naar het buitenland reist, bestaat het risico dat de vlucht wordt gemist. Met een ingevuld toestemmingsformulier kan dit scenario worden vermeden.

Iedere werkdag een kinderontvoering

Dagelijks worden er tientallen alleenreizende ouders met kinderen gecontroleerd. Dat is niet voor niets, want in 2014 werden er zo’n 247 kinderen vanuit Nederland naar het buitenland ontvoerd. Er is sprake van kinderontvoering wanneer een van de ouders zijn of haar kind zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar of vasthoudt in het buitenland. Het terughalen van een kind na een internationale kinderontvoering is vaak een lang en ingewikkeld traject.

Internationaal verdrag kinderontvoering

Om kinderontvoering tegen te gaan, is er een speciaal verdrag ontworpen: het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Hierin staat onder meer dat ontvoerde kinderen zo snel mogelijk terugkeren naar het land van hun gewone verblijfplaats. Nagenoeg alle landen ter wereld zijn aangesloten en streven naar een snelle teruggeleidingsprocedure. Ook hebben de aangesloten landen een Centrale Autoriteit die kan helpen bij het lokaliseren van de kinderen.

Bron: vFAS Verder Nieuws juli 2015

Toestemmingsformulier

Naast het toestemmingsformulier zijn voorts handig om mee te nemen wanneer u zonder de andere ouder naar het buitenland reist met een minderjarig kind:

  • Recent uittreksel gezagsregister (indien van toepassing)
  • Recent uittreksel BRP
  • Geboorteakte
  • Kopie van paspoort van toestemminggevende ouder
  • Eventueel uitspraak rechter over gezag en omgang
  • Eventueel het ouderschapsplan
  • Eventueel een kopie van het retourticket van het kind.