Erkenning

Wat is erkenning en wat zijn de gevolgen?

Door een kind te erkennen wordt een man juridisch vader van een kind. Het gevolg daarvan is dat de man en het kind vanaf de datum van erkenning in een familierechtelijke betrekking tot elkaar komen te staan. Het kind wordt erfgenaam van de man en de man is verantwoordelijk voor de kosten van opvoeding en verzorging van het kind. Ook na eventuele beëindiging van de relatie met de moeder blijft de man alimentatieplichtig ten opzichte van het kind. Ook blijft de man dan recht houden op omgang met het kind.