Alimentatie

Kan mijn kinder-/partneralimentatie omhoog of omlaag?

Een algemeen advies is om bijvoorbeeld eens per twee jaar door uw advocaat (familierechtspecialist) te laten checken of de alimentatie nog ‘up to date’ is, of dat deze misschien door gewijzigde overheidsregelgeving omhoog of omlaag kan. Daarnaast kunt u hieronder zien wanneer er reden is om uw advocaat om advies over verhoging of verlaging te vragen.

Kinderalimentatie kan omhoog/omlaag in de volgende gevallen:

• Als bij kinderalimentatie van één van de ex-partners of van beiden het inkomen omhoog of omlaag gaat kan er een beroep gedaan worden op alimentatieverhoging/-verlaging.

• Ook is van belang wanneer de alimentatie is opgelegd: moest de kinderalimentatie al vóór 1 januari 2015 worden betaald, dan kan er ook zonder een inkomenswijziging reden zijn voor verlaging van de alimentatie. Vanaf die datum heeft de alimentatieplichtige namelijk geen fiscaal voordeel meer bij betaling van kinderalimentatie, waardoor hij/zij minder kan betalen. En door een andere manier van berekenen kan het recht op Kindgebonden budget met de alleenstaande ouderkop tot gevolg hebben dat de behoefte van het kind lager wordt vastgesteld, wat ook kan leiden tot een lagere alimentatie.

• Als de ouder bij wie het kind woont hertrouwt kan dat leiden tot alimentatieverlaging, omdat de stiefouder ook een onderhoudsplicht heeft ten opzichte van het kind. Gaat de ouder bij wie het kind woont juist weer van zijn/haar nieuwe echtgenoot scheiden, kan dat leiden tot verhoging van de kinderalimentatie, omdat de kosten van het kind dan weer alleen door de eigen ouders gedragen moeten worden (de onderhoudsplicht van de stiefouder stopt dan weer).

• Als uw kind eerst bij de ene, maar nu bij de andere ouder wordt ingeschreven (GBA) of blijvend meer of minder bij u zal zijn kan dat reden zijn voor verhoging of verlaging van de kinderalimentatie.

• Als de alimentatie laag was omdat de alimentatieplichtige nog schulden afloste, kan een beroep worden gedaan op verhoging van de alimentatie als de schulden inmiddels zijn afgelost of afgelost hadden moeten zijn.

• Tot slot kan het feit dat de alimentatieplichtige ouder wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) ertoe leiden dat de alimentatie op nihil gesteld wordt.

Bij partneralimentatie kunnen naast inkomensverhoging/-verlaging, WSNP en aflossing van schulden ook de volgende factoren zorgen voor alimentatieverhoging/verlaging:

• Lager of niet verwijtbaar hoger worden van woonlasten van de alimentatieontvanger of betaler (bv. bij samenwoning van de alimentatiebetaler, die vanaf dan zijn woonlasten kan delen met zijn nieuwe partner).
• Lager of hoger worden van ziektekosten.
• Bij hertrouwen of samenwonen van de alimentatieontvanger, stopt de alimentatie (tenzij daar in het echtscheidingsconvenant andere afspraken over gemaakt zijn). Bij samenwonen is het verstandig de alimentatiebetaling niet zomaar te stoppen, maar beëindiging van de alimentatie aan de rechter te verzoeken.