Alimentatie

Moet alimentatie via de rechter?

Ook als u met de andere partij in onderling overleg tot overeenstemming kunt komen over alimentatie, is het vaak verstandig dit toch in een uitspraak van de rechter te laten vastleggen. Dat heeft in de praktijk een grotere bewijskracht. En mocht de alimentatieplichtige op enig moment niet betalen, dan kan met een gerechtelijke uitspraak, betaling direct worden afgedwongen, bv. door beslag op het loon. Is de alimentatie niet vastgelegd in een gerechtelijke uitspraak, dan kunt u betaling niet afdwingen en zult u daarvoor eerst alsnog een procedure bij de rechter moeten voeren.

Als u het samen niet eens kunt worden over alimentatie, zult u naar de rechter moeten om een uitspraak over de alimentatie te vragen.