Erkenning

Kan ik een kind erkennen tegen de wil van de moeder in?

Soms kan via een advocaat aan de rechter vervangende toestemming voor erkenning gevraagd worden, als de moeder geen toestemming voor erkenning wil geven. Dat kan als u bent:

– De verwekker van het kind;
– De zaaddonor die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind;
– Als u als levensgezel van de moeder had ingestemd met de verwekking van het kind maar zelf niet de verwekker bent (bv. duo moeder of niet gehuwde manlijke partner die zelf geen kinderen kan krijgen).

De rechter neemt dan een beslissing die in het belang van het kind is.