Gezag

Uw kansen bij de rechter

In principe is het uitgangspunt van de wetgever en van de rechter, dat het in het belang van een kind is dat beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen. Wil de moeder niet meewerken aan het laten aantekenen van gezamenlijk gezag, dan kan de vader via een advocaat aan de rechter vragen om gezamenlijk gezag. Dit verzoek wordt doorgaans toegewezen, tenzij er ernstige omstandigheden zijn waardoor dit strijdig zou zijn met het belang van het kind.

Als beide ouders het gezag hebben en één ouder wil de andere ouder het gezag laten afnemen, dan is daar ook een gang naar de rechter via een advocaat voor nodig. Er moet heel wat aan de hand zijn, voordat de rechter een ouder zijn/haar gezag afneemt en daar gaat een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming aan vooraf. Maar soms gebeurt het wel.