Gezag

Wat is gezag?

Ouderlijk gezag (in de volksmond ook nog wel eens ‘voogdij’ genoemd) houdt in dat u gerechtigd bent alle beslissingen over uw kind te nemen zoals schoolkeuze, toestemming voor medische behandelingen, aanvraag paspoort etc. Ook hebt u als ouder met gezag recht op alle informatie over uw kind van de andere ouder en van instanties (school, arts etc.). Een ouder met gezag is de ‘wettelijk vertegenwoordiger’ van zijn/haar kind.