Gezag

Weetjes

Ouders met gezamenlijk gezag hebben evenveel te zeggen over het kind. Het feit dat het kind bij de ene ouder woont, geeft deze ouder niet meer beslissingsbevoegdheid dan de andere ouder, bij wie het kind niet woont.

Ook zonder ouderlijk gezag heeft de ouder bij wie het kind niet woont, recht op omgang met het kind.

Als u geen gezag hebt over uw kind, betekent dat niet dat u niet alimentatieplichtig bent ten opzichte van uw kind.