Ouderschapsplan

Ouderschapsplan zelf maken of met hulp van de familierecht advocaat-mediator?

Met behulp van internet kunt u zelf een ouderschapsplan maken. In sommige gevallen zal dit prima lukken en ook later geen problemen opleveren.

Er komen echter regelmatig mensen bij mij die zelf of met ondeskundige hulp een ouderschapsplan opstelden, maar later daarover een conflict met de andere ouder kregen, dat zij niet meer zelf kunnen oplossen. Dat is jammer, want dat kan tot kostbare procedures bij de rechter leiden, die misschien voorkomen hadden kunnen worden.

Als familierechtspecialist en tevens mediator heb ik veel kennis van en praktijkervaring met het opstellen van ouderschapsplannen. Daarvan kunt u profiteren doordat:

  • Ik denk aan dingen waar u zelf niet op zou komen;
  • Ik waak ervoor dat afspraken niet voor meerdere interpretaties vatbaar zijn;
  • Ik zorg dat afspraken niet te vaag maar gedetailleerd genoeg worden opgeschreven;
  • Ik ga na of afspraken praktisch goed uitvoerbaar zijn;
  • Ik draag zorg voor het alimentatiegedeelte van het ouderschapsplan. Goede berekeningen, goed juridisch advies en een juiste verwoording van het een en ander in het plan is onontbeerlijk om later niet in nieuwe juridische procedures met elkaar verwikkeld te raken.