Ouderschapsplan

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen ouders die uit elkaar gaan/zijn, waarin zij allerlei afspraken maken over hun minderjarige kinderen.

Het doel van het ouderschapsplan is bij het uiteengaan heel bewust na te denken en afspraken maken over hoe je het ouderschap in het belang van de kinderen samen vorm blijft geven na de scheiding.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe de ouders de zorg-/opvoedingstaken verdelen (omgangsregeling), over hoe de ouders elkaar informeren over de kinderen en over de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Meestal worden er ook andere afspraken in het plan opgenomen, bijvoorbeeld over het contact met wederzijdse familieleden, over hoe en wanneer de ouders met elkaar overleggen over de kinderen etc.