Ouderschapsplan

Wie moet een ouderschapsplan maken en wanneer?

Gehuwde ouders (of ouders met een geregistreerd partnerschap) die gaan scheiden zijn verplicht in de echtscheidingsprocedure een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan aan de rechtbank over te leggen. Zo niet, dan wordt de echtscheiding in principe niet uitgesproken.

Ook samenwonende ouders die samen het gezag hebben, moeten een ouderschapsplan maken als zij uit elkaar gaan. Als zij (later) een procedure bij de rechter voeren over hun kinderen (alimentatie, hoofdverblijfplaats, omgang etc.), dan geldt ook voor hen, dat de rechter in principe niet beslist voordat een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan wordt overgelegd.

Als ouders dan nog een ouderschapsplan moeten maken, lukt dat waarschijnlijk niet omdat er al een conflict is. Maak daarom een ouderschapsplan direct bij het uit elkaar gaan en stel dit niet uit.