Scheiden

Hoe gaat een scheiding in zijn werk?

Scheiden in 10 stappen

1. Scheidingsmelding:
U vertelt uw vrouw/man dat u wilt scheiden.

2. Advocaat zoeken:
Dat kan zijn één advocaat voor u samen als u het goed met elkaar eens bent, of als u het minder goed eens kunt worden: ieder een eigen advocaat.

3. Overeenstemming bereiken:
U probeert het onder begeleiding van de advocaat/advocaten eens te worden over de essentiële zaken die bij een scheiding geregeld moeten worden.

4. Ouderschapsplan:
Er wordt een plan opgesteld waarin alle afspraken over de kinderen worden opgenomen. Daarbij hoort ook dat u als het even kan samen de kinderen op de hoogte stelt van de aanstaande scheiding. Uw advocaat kan u tips geven om dat goed aan te pakken.

5. Voorlopige voorzieningen (in sommige gevallen):
Als de spanningen tussen echtgenoten hoog oplopen, moeten er soms direct al wat beslissingen genomen worden door de rechter, die gelden tot de definitieve scheidingsuitspraak er is. Bv. tijdelijke alimentatie, een tijdelijke omgangsregeling en wie voorlopig in de echtelijke woning mag blijven wonen. Dat gaat via een voorlopige voorzieningsprocedure: een soort kort geding binnen een echtscheidingsprocedure.

6. Echtscheidingsverzoekschrift:
De advocaat dient een echtscheidingsverzoekschrift in bij de rechtbank. Daarin wordt verzocht de echtscheiding uit te spreken en bv. alimentatie op te leggen en/of een bepaalde verdeling van spullen en schulden vast te stellen etc.

7. Verweerschrift:
Wordt u het niet eens over de essentiële zaken, dan dient de andere partij binnen vier tot acht weken een verweerschrift in. Daarin staat op welke punten hij/zij het niet eens is met het echtscheidingsverzoekschrift.

8. Rechtszitting:
Na een verweerschrift komt er een rechtszitting, waar de geschilpunten met de rechter worden besproken. Als u het wel eens bent geworden over de essentiële zaken en er geen verweerschrift is,komt er geen rechtszitting. Er zijn dan immers geen geschilpunten meer.

9. Uitspraak:
Vier tot acht weken later geeft de rechtbank de echtscheidingsbeschikking af.

10. Inschrijving:
De echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. Vanaf de inschrijvingsdatum bent u gescheiden.

(11. Hoger beroep: Als één van de echtgenoten of beiden het niet eens is met de beschikking (bv. teveel/te weinig alimentatie) dan kan een procedure in hoger beroep volgen.)