Plaatsvervulling

Als er geen testament is erven in eerste instantie de echtgenoot en de kinderen. Is een kind al eerder overleden, dan treden de kinderen van dat kind in zijn plaats als erfgenaam. Bv. als vader overlijdt en zoon Lex al eerder overleden was, dan delen kleinkinderen Piet en Sandra samen het erfdeel van zoon Lex. Plaatsvervulling treedt ook op bv. als het kind de erfenis verwerpt.