Onterven

In een testament kunt u iemand expliciet onterven door daarin op te nemen “ik onterf Piet”. Piet erft dan niets. U kunt ook iemand impliciet onterven door bv. in uw testament iemand anders als enig erfgenaam te benoemen. Benoemt u uw kind tot enig erfgenaam, dan onterft u daardoor impliciet uw echtgenoot. Een onterfd kind kan ondanks de onterving altijd nog aanspraak maken op zijn legitieme portie.