Uiterste wilsbeschikking

Een uiterste wilsbeschikking is een manier waarop iemand over zijn nalatenschap beschikt. Bv. door   een erfstelling, legaat of last, of door een executeur te benoemen. Al zijn uiterste wilsbeschikkingen samen heten de uiterste wil en deze wordt opgenomen in een testament.