Verdeling

Als de nalatenschap vereffend is, dus als alle schulden van de nalatenschap betaald zijn, en eventuele vorderingen zijn geïnd, kan het restant, als dit een positief bedrag is, worden verdeeld onder de erfgenamen.