Verklaring van executele

Verklaring van erfrecht waarin alleen wordt vermeld wie de executeur is. Dit is van belang voor het rechtsverkeer, omdat als er een executeur is, dat degene is die bevoegd is de nalatenschapte beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen.