Vruchtgebruik

Het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten (art. 3:201 BW). Bij vruchtgebruik van een woning, kunnen de vruchten bv. zijn de huur die de vruchtgebruiker ontvangt, omdat hij/zij een kamer in de woning verhuurt.