Aanvaarden (zuiver)

Een erfgenaam die een nalatenschap zuiver aanvaardt, volgt de erflater op in al zijn rechten en plichten. Hij wordt dan ook verplicht schulden van de erflater van zijn eigen geld te betalen. Let op: Door zich goederen uit de nalatenschap toe te eigenen aanvaardt een erfgenaam automatisch zuiver. Bv. als u uit het huis van uw overleden moeder alvast die ene armband meeneemt die zij u tijdens leven al beloofd had, dan kunt u daardoor zuiver aanvaard hebben.