Schenking op papier

Gaat vaak zo dat een ouder aan een kind jaarlijks het maximaal belastingvrije bedrag schenkt op papier (het geld wordt nog niet werkelijk betaald, maar het is een schuldigerkenning, die pas werkelijk wordt uitbetaald na overlijden van de ouder). Doel is besparing van erfbelasting (geld dat tijdens het leven van de ouder belastingvrij wordt geschonken, wordt na het overlijden niet meer geërfd door het kind, dat er dus geen erfbelasting over zou hoeven betalen). Tegenwoordig werkt dit alleen nog als de ouder persoonlijk aanwezig is bij de notaris en een notariële schenkingsakte laat opstellen. Zonder dat vervalt de schenking bij overlijden en is het kind wel erfbelasting verschuldigt, omdat het het geld dan toch erft in plaats van het (op papier) tijdens leven geschonken te hebben gekregen.