Verwerpen

Als u bent aangewezen als erfgenaam maar u wilt de erfenis niet, dan kunt u deze verwerpen door dit te verklaren bij de griffie van de rechtbank van het arrondissement waarin de overledene is gestorven. U wordt dan geen erfgenaam, krijgt niets, maar bent ook niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Een kind dat de nalatenschap van zijn  ouder verwerpt, houdt wel recht op zijn legitieme portie (een geldbedrag dat doorgaans een stuk minder is dan het erfdeel dat verworpen is).